www.hys.net » Säätiö » Vuosikertomus

Säätiön vuosikertomukset

 

2016 - vuosikertomus

2015 - vuosikertomus

2014 - vuosikertomus

2013 - vuosikertomus

2012

 

 

                                                                                                                                                         

VUOSITIEDOTTEET - jatkossa vuosikertomus korvaa tämän osion

2015

Säätiölain muutokseen valmistaudutaan

Uusi säätiölaki astuu voimaan 1.12.2015. Vuoden aikana on tarkoitus päivittää säätiön sääntöjä uusi laki huomioiden.

Gradu- ja tutkimusstipendit haussa helmikuussa, opintostipendit syys-lokakuussa

Tutkimus- ja gradustipendien hakuaika oli helmikuussa. Yksittäisen gradustipendin määrä on 1 400 euroa. Hyvin perusteltuun tutkimushankkeeseen voidaan myöntää koko vuoden työskentelyn kattava stipendi. Opintostipendien hakuaika on syys-lokakuussa. Yksittäisen opiskelijastipendin määrä on 950 euroa.

Opiskelija-asuntokohteet

Vuoden aikana jatketaan Vallilassa sijaitsevan Rautalammintie 5: n täydennysrakennushankkeen edistämistä. Aiheesta on solmittu aiesopimus yhdessä muiden ko. yhtiön sekä naapuriyhtiön osakkeenomistajien kanssa. Alustavissa suunnitelmissa taloon tulisi yhteensä noin 130 yksiötä ja kaksiota, joista puolet on varattu hämäläisille ylioppilaille. Mikäli hanke toteutuu, talo valmistuu aikaisintaan 2018–2019.

Kuluvan vuoden aikana kohteissa tehdään lähinnä normaaleja ylläpito- ja huoltotöitä.

Osakuntatiloihin iso remontti

Vuoden aikana Hämäläisten talon osakuntatilat kunnostetaan perusteellisesti ja samalla 5. kerrokseen Hikiälle rakennetaan uusi terassiparveke. Töiden on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä.  

Myös osakunnan Oitissa sijaitsevan kesäpaikan Koivuniemen kunnostustöitä jatketaan uusimalla päärakennuksen keittiö kokonaisuudessaan.

Tee ehdotuksia säätiön toiminnan kehittämiseksi

Säätiö ottaa mielellään vastaan ehdotuksia siitä, millä uusilla tavoilla säätiö voisi tukea osakuntalaisia heidän opinnoissaan, osakuntatoiminnassaan ja elämässään. Ehdotuksia voi tehdä osakunnan päävirkailijoille ja hallitukselle sekä valtuuskunnan opiskelijajäsenille.

 


2014

Stipendejä jaettiin 67 opiskelijalle ja nuorelle tutkijalle

Säätiö jakoi vuoden 2014 aikana stipendejä 67 opiskelijalle ja nuorelle tutkijalle yhteensä 100 250 eurolla. Opintostipendin summa oli 950 euroa ja gradustipendin 1 400 euroa. Ensimmäistä kertaa myönnettiin yksi koko vuoden työskentelyn kattava tutkimusstipendi suuruudeltaan 22 000 euroa.

Asuntotoiminnassa normaalivuosi

Säätiö harjoittaa asuntotoimintaa seitsemässä eri opiskelija-asuntokohteessa. Kaikki kohteet sijaitsevat Helsingissä. Asunnoissa on asuntopaikkoja yhteensä 801 opiskelijalle.

Vuoden 2014 aikana mm. Antti Korpintie 4:n sähköjärjestelmät uusittiin ja Ida Aalbergintie 1:n porrashuoneet kunnostettiin. Lisäksi asuntojen internet-yhteyksiä parannettiin siten, että kaikissa kohteissa voidaan tarjota valokuitutekniikkaan perustuvat nopeammat yhteydet. Asuntojen keskivuokra vuoden lopussa oli vanhoissa kohteissa 9,21 euroa/m2 ja uudessa Patolan kohteessa 14,47 euroa/m2.

Kirjasto, baari ja osakuntatuki

Kirjaston toiminnassa vuosi 2014 oli tyypillinen. Säätiön tuki osakunnalle muodostui 243 787 euron toiminta- ja projektimäärärahoista sekä osakuntatilojen tarjoamisesta osakunnan käyttöön. Osakuntabaari jatkoi opiskelijahintaisten lounaiden tarjoamista Hämäläisten talossa – vuoden aikana myytiin uusi ennätysmäärä 54 710 opiskelijalounasta.

Säätiön talous edelleen vakaalla pohjalla

Säätiön omaisuus muodostuu pääasiassa Hämäläisten talosta, opiskelija-asuntokiinteistöistä ja noin 6,3 miljoonan euron arvopaperisijoituksista. Hämäläisten talon vuokrausaste oli vuoden 2014 aikana hyvä. Säätiön tilikauden 2014 tulos oli 188 421 euroa ylijäämäinen. 

 

                                                                                                                                                         

2013

Uusia opiskelija-asuntoja valmistui

Marraskuussa valmistui uusia opiskelija-asuntoja Maapadontie 5:een Patolan alueelle (kuvat alla). Hämisläisten käyttöön valmistui 35 yksiötä ja 16 kaksiota. Säätiön omistamissa asunnoissa on nyt asuntopaikkoja yhteensä 801 opiskelijalle. 

Muissa kohteissa vuoden 2013 aikana mm. Palovartijantie 13–17 salaojajärjestelmä ja Kämnerintie 7 kellarikerroksen kylmävesiputkisto uusittiin.  Asuntojen keskivuokra vuoden lopussa oli vanhoissa kohteissa 9,02 euroa/m2 ja uudessa Patolan kohteessa 14,50 euroa/m2. 

Patola Patola

 

Stipendejä jaettiin 75 opiskelijalle ja nuorelle tutkijalle

Säätiö jakoi vuoden 2013 aikana stipendejä 75 opiskelijalle ja nuorelle tutkijalle yhteensä 98 850 eurolla. Opintostipendin summa oli 950 euroa ja gradustipendin 1 400 euroa. 

Kirjasto, baari ja osakuntatuki

Kirjaston toiminnassa vuosi 2013 oli tyypillinen. Säätiön tuki osakunnalle muodostui 195 535 euron määrärahoista ja osakuntatilojen tarjoamisesta osakunnan käyttöön. Vuoden lopussa säätiö teki päätöksen sitoutua rahoittamaan osakunnan uuden historiateoksen. Osakuntabaari jatkoi opiskelijahintaisten lounaiden tarjoamista Hämäläisten talossa.

Säätiön talous vakaalla pohjalla

Säätiön omaisuus muodostuu pääasiassa Hämäläisten talosta, opiskelija-asuntokiinteistöistä ja noin 5 miljoonan euron arvopaperisijoituksista. Hämäläisten talon vuokrausaste oli vuoden 2013 aikana hyvä. Säätiön tilikauden 2013 tulos oli vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan ylijäämäinen 2 025 377 euroa. Pääosa ylijäämästä selittyy vuoden aikana tehtyyn omaisuudenhoidon uudelleenjärjestelyn yhteydessä syntyneillä myyntivoitoilla. Tilinpäätöksen vahvistaa säätiön valtuuskunta kokouksessaan toukokuussa 2014.

 


2012

Stipendejä jaettiin 76 opiskelijalle ja nuorelle tutkijalle

Säätiö jakoi vuoden 2012 aikana stipendejä 76 opiskelijalle ja nuorelle tutkijalle yhteensä 85 600 eurolla. Opintostipendin summa oli 950 euroa ja gradustipendin 1 300 euroa. Käytössä oli ensimmäistä vuotta sähköinen stipendinhakujärjestelmä.

Koivuniemeä kunnostettiin

Vuoden 2012 aikana osakunnan Oitissa sijaitsevan kesäpaikan Koivuniemen kuistia korjattiin ja julkisivut sekä vesikatto huoltomaalattiin. Koivuniemessä on tehty viimeisten viiden vuoden aikana vuosittain pieniä korjaustöitä.

Säätiö vietti 50-vuotisjuhliaan

Säätiön 50-vuotisjuhlia vietettiin Hämäläisten talossa 30.3.2012. Säätiötä juhlistamaan oli kutsuttu nykyisiä ja menneiden vuosikymmenten osakunta- ja säätiötoimijoita sekä säätiön sidosryhmiä. Juhlien yhteydessä julkaistiin Seppo Tammisen ja Jemina Sohlstén-Nederströmin kirjoittama historiateos ”Kampinkadun isäntä”. Säätiön historiateos on luettavissa verkossa osoitteessa hys.net/saatio/historia.

Opiskelija-asuntotoiminnassa normaali vuosi

Säätiön omistamissa asunnoissa on asuntopaikkoja yhteensä 734 opiskelijalle. Vuoden 2012 aikana asuntokohteissa ei ollut käynnissä merkittäviä korjaushankkeita. Asuntojen keskivuokra oli 8,83 euroa/m2. Maapadontien uudiskohteen rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2012.

Kirjasto, baari ja osakunnan tuki ennallaan

Kirjasto toimi vuonna 2012 edellisenä vuonna remontoiduissa tiloissa. Säätiön tuki osakunnalle muodostui 186 000 euron määrärahoista ja osakuntatilojen tarjoamisesta osakunnan käyttöön. Osakuntabaari jatkoi opiskelijahintaisten lounaiden tarjoamista Hämäläisten talossa.

Säätiön talous vakaalla pohjalla

Säätiön omaisuus muodostuu pääasiassa Hämäläisten talosta, opiskelija-asuntokiinteistöistä ja noin 5 miljoonan euron arvopaperisijoituksista. Hämäläisten talon vuokrausaste oli 2012 hyvä. Säätiön tilikauden 2012 tulos oli vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan ylijäämäinen 311 000 euroa. Tilinpäätöksen vahvistaa säätiön valtuuskunta kokouksessaan toukokuussa 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sivua muokattu 01.09.2017

sivukartta - yhteystiedot - palaute
Sisältö © 2007 Hämäläisten ylioppilassäätiö